top of page
IMG_4621.JPG

Norhard i full virksomhet med nye eiere

Etter en vanskelig periode som endte med opphør 1. November, var vi ved utgangen av samme måned i full virksomhet igjen med nye eiere. Vi er nå i full aktivitet igjen på all anleggene som var i drift pr. 1. November og ser fram til å fullføre disse. Videre skal vi ta på oss nye oppdrag innenfor småkraftmarkedet, men også inn mot andre markedsområder.

 

Vi ser fram til å følge opp den gode relasjonen som er opparbeidet med eksisterende kunder. Framover vil vi også legge vekt på å videreutvikle teknologi og utstyr for å tilby effektive løsninger og et bredt spekter av løsninger i sammenfallende produksjoner.

Våre nye hovedeiere er Fiskå Maskin Holding hvor Brødrene Nordbø og BR Industrier er hovedaksjonærer.

Fiskå Maskin Holding består i dag av selskapene Fiskå Maskin AS, Kai & Anlegg AS, Ryfylke Stein AS og nå Norhard AS.

Brødrene Nordbø AS er et industrikonsern med virksomheter innen eiendom, landbruk og elektronisk produksjon. Selskapet har 350 ansatte i Norge/Sverige og hovedkontor i Strand kommune. Brødrene Nordbø As ble etablert i 1895 og omsetter for 2 milliarder kroner.

BR Industrier AS er et industrikonsern med virksomheter innen landbruk, olje og energi, mekanisk produksjon og overflatebehandling. Gruppen har 1000 ansatte i Norge/Sverige med hovedkontor i Sandnes. BR Industrier AS ble etablert i 1985, og har gjennom sin industrielle reise gjennomført flere store reetableringer. Konsernet har en budsjettert omsetning på 3 milliarder NOK i 2019.

Eierne har allerede satt seg godt inn i virksomheten og jobber aktivt inn i selskapet for å støtte opp om drift og videreutvikling av selskapet med siktemål å sikre gode og effektive leveranser.

Med tanke på alle kundene som ble rammet av konkursen samt de tilsatte, har det vært viktig for oss å komme i gang igjen så raskt som mulig. Vi vet at det er mye unik kompetanse i folkene som har arbeidet i Norhard tidligere, og vi er virkelig glade for alle som blir med oss videre!

Nå skal vi bruke alle gode krefter, både fra innsiden av selskapet, og fra erfaringene nye eiere har med seg, på å skape en sunn og solid drift som rettferdiggjør alt den eksepsjonelle teknologien Norhard er full av!

Med frimodighet, godt humør, og uhemmet entreprenørskap ser vi frem til

å skape enda flere gode historier for bygd og land!

1920px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
130830125_846081882882464_42644204762831
bottom of page